Fritt från palmolja

Palmolja är en av världens mest använda vegetabiliska oljor. Detta beror på att palmfrukten som oljan kommer ifrån endast behöver en liten yta att växa på och små mängder bekämpningsmedel. Palmoljeplantagerna ligger dessutom på billiga platser, vilket ökar efterfrågan ytterligare. 

Men tyvärr är den billiga palmoljeindustrin varken bra för planeten, bönderna eller oss.

Vi vill därför inte använda palmolja. För våra produkter väljer vi ett mer hållbart alternativ som inte resulterar i samma höga belastning på miljön och djuren. Och det gör vi utan att du behöver betala mer.

Problemet med palmolja

Monokulturen kring palmolja är förödande för människor, planeten och dess djur.

Miljön påverkas främst av alla otaliga hektar regnskog som fälls bara för att utvinna palmolja. Skogsskövlingen påverkar i sin tur effekterna av klimatförändringen, eftersom regnskogar spelar en viktig roll i vattnets kretslopp. De rengör nämligen luften och omsätter kol.

Även djuren och människorna som bor i regnskogen påverkas av skogsskövlingen för palmoljeindustrin. Massiv skogsskövling och utbrända områden gör att många djur måste fly, såsom den utrotningshotade orangutangen, vars livsmiljö krymper alltmer.

Även för lokalbefolkningen och bönderna som producerar palmoljan medför palmoljeindustrin dåliga nyheter.

Träden som ger palmolja hjälper nämligen till att hålla marken bördig, vilket lokalbefolkningen använder för att odla viktiga grödor att äta. När denna mark köps upp av stora företag får lokalbefolkningen inte längre använda den. Alltså kan de inte längre odla mat.

85 % av världens palmoljeproduktion kommer från Malaysia, Indonesien och delar av Afrika. I dessa länder är lönerna och markpriserna mycket låga.

Bönderna som producerar palmoljan är underbetalda och tvingas ofta att arbeta under osäkra förhållanden.

Naturliga alternativ till palmolja

    Vi vill inte vara del av palmoljeindustrins förödande monokultur. Därför har vi hittat naturliga alternativ till palmolja. Vi använder naturliga oljor och ingredienser med precis lika mycket (eller mer) mättade fetter och antioxidanter som skyddar och vårdar din hud och ditt hår. Utan att du behöver betala mer för det. Be happy och satsa på palmoljefritt!

Vi hjälper dig gärna

Kontakta oss via Facebook eller e-post. Vi svarar inom en arbetsdag.