Integritetspolicy

www.TheHappySoaps.com

Om vår integritetspolicy

HappySoaps är ett varumärke som ingår i ShaversClub B.V. HappySoaps tar din integritet på största allvar. Därför behandlar vi bara de uppgifter som vi behöver för (att förbättra) våra tjänster och vi hanterar den information som vi har om dig och om din användning av våra tjänster med största omsorg. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part i kommersiella syften.

Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och för de de tjänster av HappySoaps som avtalats där. Dessa villkor gäller från och med den 17 juni 2019. När en ny version publiceras upphör alla tidigare versioner att gälla. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter som vi samlar in om dig, vad dessa uppgifter används till och med vem och på vilka villkor som dessa uppgifter eventuellt kan delas med tredje part. Dessutom förklarar vi för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk, samt vilka rättigheter du har gällande de personuppgifter som du har tillhandahållit till oss.

Om du skulle ha några frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor, kontaktuppgifterna hittar du i slutet av vår integritetspolicy.

Om behandlingen av uppgifter

Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var dessa lagras, vilka skyddstekniker som vi använder och vem som kan se uppgifterna.

Programvara för webbutiker

Magento

Vår webbutik har skapats med programvara från Magento, för vår webbhosting har vi valt TransIP. Personuppgifter som du har gett till oss, för våra tjänster, delas med denna part. TransIP har tillgång till dina uppgifter för att kunna ge oss (tekniskt) stöd, de kommer aldrig att använda dina uppgifter i något annat syfte. TransIP är på grundval av det avtal som vi har tecknat med dem skyldiga att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessa säkerhetsåtgärder utgörs av att de tillämpar SSL-kryptering och stränga regler för lösenorden. De gör regelbundet back-ups för att förebygga att data går förlorad.

Webbhosting

TransIP

Vi köper in webbhosting- och e-posttjänster av TransIP. TransIP behandlar personuppgifter åt oss och använder inte dina uppgifter för sina egna syften. De kan däremot samla in metauppgifter om hur tjänsterna används. Det är dock inga personuppgifter. TransIP har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förebygga förluster och otillåten användning av personuppgifter. TransIP har sekretess enligt avtalet med oss.

E-post och e-postlistor

Klaviyo

Vi skickar våra nyhetsbrevsutskick med Klaviyo. Klaviyo kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för sina egna syften. Längst ned i varje mejl, som skickas automatiskt via vår webbplats, hittar du länken ”Avregistrera”. Om du klickar på den kan du säga upp prenumerationen av våra nyhetsbrev. Dina personuppgifter lagras av Klaviyo på ett säkert sätt. Klaviyo använder sig av cookies och annan internetteknik som kan visa om ett e-postmeddelandet har öppnats och lästs eller inte. Klaviyo förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsterna och för att dela information med tredje part i samband med detta.

Office365

Vi använder oss av Office365s tjänster för vår reguljära affärsmejl. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att så långt det är möjligt förebygga missbruk, förluster och korruption av dina och våra uppgifter. Office365 har inte tillgång till vår inkorg och vi behandlar all vår e-postväxling med sekretess.

Betalningsbearbetning

Adyen

För hanteringen av (en del av) betalningarna i vår webbutik använder vi oss av Adyens plattform. Adyen behandlar uppgifter om ditt namn, adress och hemort samt dina betalningsuppgifter, som numret på ditt bankkonto eller ditt kreditkort. Adyen har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Adyen förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsterna och att dela (anonymiserade) uppgifter med tredje part i samband med detta. Alla de garantier som nämns ovan gällande skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Adyens tjänster som de anlitar tredje part för. Adyen sparar inte dina uppgifter längre än det som är tillåtet enligt lag.
Klarna
När du betalar med Klarna, delar vi dina uppgifter med Klarna. Dessa uppgifter används för att kunna administrera och genomföra betalningarna via Klarna. Dina personuppgifter skickas och lagras på ett säkert sätt. För fullständiga villkor vad gäller betalningar via Klarna, vänligen se Klarnas egna villkor.  

Omdömen

The Feedback Company

Vi samlar in omdömen via The Feedback Companys plattform. Om du lämnar ett omdöme via The Feedback Company så måste du uppge ett namn och en e-postadress. The Feedback Company delar dessa uppgifter med oss, så att vi kan koppla omdömet till din beställning. The Feedback Company publicerar också ditt namn på deras egen webbplats. I vissa fall kan The Feedback Company kontakta dig för att få mer information om ditt omdöme. Om vi skulle bjuda in dig att lämna ett omdöme så delar vi med oss av ditt namn och din e-postadress till The Feedback Company. De använder dessa uppgifter enbart i syfte att bjuda in dig för att ge ett omdöme. The Feedback Company har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

The Feedback Company förbehåller sig rätten att anlita tredje part för att kunna tillhandahålla sina tjänster, vi har givit The Feedback Company tillstånd för detta. Alla de garantier som nämns ovan gällande skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av The Feedback Companys tjänster som de anlitar tredje part för.

Trustpilot

Vi samlar in omdömen via Trustpilots plattform. Om du lämnar ett omdöme via Trustpilot så måste du uppge ett namn och en e-postadress. Trustpilot delar dessa uppgifter med oss, så att vi kan koppla omdömet till din beställning. Trustpilot publicerar också ditt namn på sin egen webbplats. I vissa fall kan Trustpilot kontakta dig för att få mer information om ditt omdöme. Om vi skulle bjuda in dig att lämna ett omdöme så delar vi med oss av ditt namn och din e-postadress till Trustpilot. De använder dessa uppgifter enbart i syfte att bjuda in dig för att ge ett omdöme. Trustpilot har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Trustpilot förbehåller sig rätten att anlita tredje part för att kunna tillhandahålla sina tjänster, vi har givit Trustpilot tillstånd för detta. Alla de garantier som nämns ovan gällande skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Trustpilots tjänster som de anlitar tredje part för.

Försändelser och logistik

DreamLogistics, PostNord och DHL
Om du beställer något hos oss så är det vår uppgift att se till att paketet kommer hem till dig. Vi använder oss av DreamLogistics tjänster för hantering av logistikflödet och PostNord eller DHL för leverans av paketen. För att kunna göra detta måste vi dela ditt namn, din adress och din hemort med DreamLogistics, PostNord och DHL som enbart använder dessa uppgifter för att kunna verkställa avtalet. Om någon av dessa parter anlitar en underleverantör, kommer de även att tillhandahålla dina uppgifter till dessa.

Fakturering och bokföring 

Exact Online

För vår administration och bokföring använder vi oss av Exact Onlines tjänster. Vi delar med oss av namn, adress och hemort samt detaljer om beställningen. Dessa uppgifter används för att kunna administrera försäljningsfakturorna. Dina personuppgifter skickas och lagras på ett säkert sätt. Exact Online är bundet av sekretess och kommer att bearbeta dina uppgifter förtroligt. Exact Online använder inte dina personuppgifter i några andra syften än de som beskrevs ovan.

Syfte med behandlingen av uppgifter

Allmänt syfte med behandlingen

Vi använder dina uppgifter enbart för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Det innebär att syftet med behandlingen alltid hänger direkt ihop med det uppdrag som du har givit oss. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar med dig av dina uppgifter till oss och om vi – av en annan anledning än på din begäran – senare använder dessa uppgifter för att kontakta dig, så kommer vi att be om ditt uttryckliga tillstånd för detta. Dina uppgifter delas inte med tredje part, av någon annan anledning än för att kunna uppfylla bokföringstekniska eller andra administrativa skyldigheter.

Dessa tredje parter är alltid skyldiga att iaktta sekretess på grundval av deras avtal med oss, eller genom en ed eller en lagstadgad skyldighet.

Automatiskt insamlade uppgifter

Uppgifter som samlas in automatiskt på vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inga personuppgifter.

Medverkan till fiskala och brottmålsutredningar

I förekommande fall kan HappySoaps på grundval av en lagstadgad skyldighet tvingas att dela dina uppgifter i samband med en fiskal eller brottmålsutredning som inletts av myndigheterna. I sådana fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta på alla de sätt som är tillåtna enligt lag.

Bevaringsperioder

Vi bevarar dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Det innebar att vi sparar din kundprofil tills du anger att du inte längre vill utnyttja våra tjänster. Om du upplyser oss om detta så kommer vi även att uppfatta det som en begäran om att bli bortglömd. På grundval av gällande administrativa skyldigheter måste vi spara fakturor med dina (person)uppgifter, dessa uppgifter kommer alltså att sparas tills den gällande terminen har löpt ut. Medarbetare har dock ingen tillgång till din kundprofil eller till dokument som vi har tagit fram med anledning av ditt uppdrag.

Dina rättigheter

På grundval av gällande nederländsk och europeisk lagstiftning har du som berörd person vissa rättigheter gällande de personuppgifter som behandlas av oss eller för vår räkning. Nedan förklarar vi vilka dessa rättigheter är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. I princip, för att förebygga missbruk, skickar vi bara utskrifter och kopior av dina uppgifter till den e-postadress som redan är känd hos oss. Om du skulle vilja få uppgifter skickade till en annan e-postadress eller per vanlig post så kommer vi att be dig att legitimera dig. Vi bokför alla avhandlade förfrågningar, och om det är fråga om en begäran om att bli bortglömd så kommer vi att bokföra anonymiserade uppgifter. Alla utskrifter och kopior av uppgifter får du i den maskinläsliga uppgiftsindelning som vi hanterar inom våra system. Du har i alla lägen rätt att lämna in ett klagomål till Autoriteit Persoonsgegevens (den nederländska myndigheten för skydd av personuppgifter) om du misstänker att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Rätt till insyn

Du har alltid rätt till insyn i de uppgifter som vi behandlar eller låter behandla och som gäller din person eller som går att härleda till din person. Du kan lämna in en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Inom 30 dagar får du ett svar på din begäran. Om din begäran beviljas skickar vi en kopia av alla uppgifter med en översikt över vilka som behandlar dessa uppgifter och som innehar dem, med angivande av den kategori under vilken vi har lagrat dessa uppgifter. Kopian skickas till den e-postadress som är känd hos oss.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att anpassa de uppgifter som vi behandlar eller låter behandla och som gäller din person eller som går att härleda till din person. Du kan lämna in en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Inom 30 dagar får du ett svar på din begäran. Om din begäran beviljas skickar vi en bekräftelse på att uppgifterna har ändrats till den e-postadress som är känd hos oss.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi behandlar eller låter behandla och som gäller din person eller som går att härleda till din person. Du kan lämna in en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Inom 30 dagar får du ett svar på din begäran. Om din begäran beviljas skickar vi en bekräftelse på att de uppgifter som begränsningen omfattar inte kommer att behandlas tills du upphäver begränsningen. Bekräftelsen skickas till den e-postadress som är känd hos oss.

Rätt till överföring

Du har alltid rätt att överföra de uppgifter som vi behandlar eller låter behandla och som gäller din person eller som går att härleda till din person så att de kan behandlas av en annan part. Du kan lämna in en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Inom 30 dagar får du ett svar på din begäran. Om din begäran beviljas skickar vi utskrifter eller kopior av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller som på uppdrag av oss har behandlats av andra personuppgiftsbiträden eller av tredje part. Uppgifterna skickas till den e-postadress som är känd hos oss. Med största sannolikhet kan vi i ett sådant fall inte längre fortsätta att tillhandahålla vår tjänst, eftersom vi då inte längre kan garantera en säker koppling av datafilerna.

Rätt att göra invändningar och övriga rättigheter

Du har i förekommande fall rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som görs av eller på uppdrag av HappySoaps. Om du gör invändningar kommer vi omedelbart att upphöra med behandlingen av uppgifter i avvaktan på handläggningen av dina invändningar. Om dina invändningar är befogade kommer vi att skicka dig utskrifter och/eller kopior av de uppgifter som vi behandlar eller låter behandla och därefter kommer vi permanent att upphöra med denna behandling. Dessutom har du rätten att inte omfattas av automatiserade individuella beslut eller profileringar. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sätt så att denna rättighet är tillämplig. Om du skulle anse att det är fallet ska du kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Kakor (Cookies)

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan, till exempel genom att komma ihåg varor du lagt i din varukorg.

Google Analytics

Via vår webbplats lägger det amerikanska företaget Google ut cookies, som en del av sin ”Analytics”-tjänst.

Vi använder denna tjänst för att registrera och få rapporter om hur besökarna använder sig av webbplatsen.

Det kan hända att detta företag, på grundval av gällande lagar och regler, är skyldigt att ge insyn i dessa uppgifter.

Vi samlar in information om ditt surfbeteende och delar dessa uppgifter med Google. Google kan tolka denna information i samband med andra dataset och på så sätt följa dina aktiviteter på internet. Google använder denna information för att bland annat kunna erbjuda riktade annonser (Adwords) och övriga av Googles tjänster och produkter.

Cookies från tredje part

Om tredje parts programvarulösningar använder sig av cookies så anges det i denna integritetspolicy. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida.
Inaktivera cookies

Du kan blockera vår användning av cookies genom att anpassa dina webbläsarinställningar. Se din webbläsares instruktioner för hur du anpassar inställningarna för cookies. Notera dock att detta kan påverka vår webbplats funktionalitet. Cookies på vår sida är inte nödvändiga, men de förbättrar din upplevelse. 

Ändringar av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att i alla lägen ändra vår integritetspolicy. På den här sidan hittar du dock alltid den senaste versionen. Om den nya integritetspolicyn skulle få konsekvenser för hur vi behandlar uppgifter om dig som vi redan har samlat in så kommer vi att informera dig om detta per e-post.

Kontaktuppgifter

HappySoaps är ett varumärke som ingår i ShaversClub B.V.

Hallseweg 21, NL-6964AJ, Hall, Nederländerna

E hej@thehappysoaps.com

Kontaktperson för integritetsfrågor

Marco Koers